logo

ДЕТСКА ШКОЛА

БЕЗПЛАТНО
Всеки петък от 15.00 до 17.00 часа без ваканциите.

Прием след VII клас - документи и изпити

Курсът на обучение е 5-годишен, след завършен VІІ клас и след успешно издържан конкурсен изпит.

Класирането е само от оценката от положения изпит.
Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІ клас в годината на кандидатстване.

Подават се следните документи:
■  Заявление (по образец), подадено в училището.
■  Копие от акт за раждане.
■  Копие от удостоверение за завършен VІІ клас.
■  Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съотвентата специалност, издадено от личния лекар на ученика.
При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на акта за раждане.

Условия и изпити ПРИЕМ - ObjvaVll.pdf
Заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ-КАНДИДАТСТВАНЕ.pdf

Рисуване - приемен изпит

Виж специален предмет

Група обемни тела по натура.
Материал – черен, по избор на кандидата.
Формат на листа 35/50.
Време – 6 учебни часа.

Примери

Прием след VІІІ клас - документи и изпити

Кандидатства се за определен брой места в определени специалности.

Класирането е само от оценките от положените изпити.
Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІІ клас в годината на кандидатстване.

Условия и изпити ПРИЕМ - ObjvaVlll.pdf
Заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ-КАНДИДАТСТВАНЕ.pdf

Прием след IX клас - документи и изпити

Кандидатства се за определен брой места в определени специалности.

Класирането е само от оценките от положените изпити.
Приемат се кандидати от цялата страна след завършен X клас в годината на кандидатстване.

Условия и изпити ПРИЕМ - ObjvaIX.pdf
Заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ-КАНДИДАТСТВАНЕ.pdf

НОВО

Прием след X клас - документи и изпити

Кандидатства се за определен брой места в определени специалности.

Класирането е само от оценките от положените изпити.
Приемат се кандидати от цялата страна след завършен X клас в годината на кандидатстване.

Условия и изпити ПРИЕМ - ObjvaX.pdf
Заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ-КАНДИДАТСТВАНЕ.pdf

Подават се следните документи:
■  Заявление (по образец), подадено в училището.
■  Копие от акт за раждане.
■  Копие от свидетелството за завършено основно образование.
■  Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съотвентата специалност, издадено от личния лекар на ученика.
При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на акта за раждане.

Рисуване - приемен изпит

Виж специален предмет

Натюрморт с битови и геометрични предмети - за всички специалности.
Материал – черен, по избор на кандидата.
Формат на листа 35/50.
Време – 3 дни по 4 часа.

Главен специален предмет

Виж специален предмет


■  За специалност художествена дърворезба – светлосянъчно изграждане на композиция с растителен елемент – 6 учебни часа.
■  За специалност интериорен дизайн – графично изграждане на композиция от подобни елементи – 6 учебни часа.
■  За специалност иконопис – цветно изграждане на композиция с геометрични елементи – 6 учебни часа.
Формат на листа 35/50.
Време – 6 учебни часа.

Скулптура - приемен изпит

Виж специален предмет

Копие на стилизиран геометричен или растителен елемент – за специалност художествена дърворезба и интериорен дизайн.
Време – 6 учебни часа.

Живопис - приемен изпит

Виж специален предмет

Цветен натюрморт – за специалността иконопис.
Време – 6 учебни часа.

Учебно-творческа практика - приемен изпит

Виж специален предмет

Архитектурен пейзаж по натура – за всички специалности.
Време – 4 учебни часа.