ДЕТСКА ШКОЛА

БЕЗПЛАТНО
Всеки петък от 15.00 до 17.00 часа без ваканциите.

Прием след VII клас - документи и изпити

Курсът на обучение е 5-годишен, след завършен VІІ клас и след успешно издържан конкурсен изпит.

Класирането е само от оценката от положения изпит.
Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІ клас в годината на кандидатстване.

Подават се следните документи:
■  Заявление (по образец), подадено в училището.
■  Копие от акт за раждане.
■  Копие от удостоверение за завършен VІІ клас.
■  Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съотвентата специалност, издадено от личния лекар на ученика.
При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на акта за раждане.
При подаване на документи се внася 6 лв. такса за изпита.

Срок за подаване на документите: от 12.06.2014 г. до 26.06.2014 г.

От 16.06.2014 г. до 27.06.2014 г. в училището се провеждат консултации по приемните изпити.

Изпит по рисуване - 28.06.2014 г. - група обемни тела по натура.
Материал - черен, по избор на кандидата. Формат на листа 35 х 50 см.
Време - 6 учебни часа.

Успешно дипломиралите се ученици получават диплом за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация „Художник” или „Дизайнер” по съответната специалност и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ в страната.

Възпитаници на НГПИ – Трявна са завършили ВУЗ по изкуствата - НХА, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УСАГ – архитектура, СУ “Климен Охридски”, ВЛУ - София, ВПУ – Шумен. Ученици от НГПИ – Трявна са продължили обучението си и работят по специалността в Австрия, Германия, Южна Африка, Израел, САЩ, Канада, Испания.

Училището разполага с общежитие с централно отопление.

Рисуване - приемен изпит

Виж специален предмет

Група обемни тела по натура.
Материал – черен, по избор на кандидата.
Формат на листа 35/50.
Време – 6 учебни часа.

Прием след VIII клас - документи и изпити

Кандидатства се за определен брой места в определени специалности.

Класирането е само от оценките от положените изпити.
Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІІ клас в годината на кандидатстване.

Прием за учебната 2014-2015 година:
■  Художествена дърворезба - 3 ученикa.
■  Интериорен дизайн - 3 ученика.
■  Иконопис - 2 ученикa.
Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІІ клас в годината на кандидатстване.

Подават се следните документи:
■  Заявление (по образец), подадено в училището.
■  Копие от акт за раждане.
■  Копие от свидетелството за завършено основно образование.
■  Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съотвентата специалност, издадено от личния лекар на ученика.
При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на акта за раждане.
При подаване на документи се внасят по 5 лв. такса за всеки от изпитите, или общо 20 лв.

Срок за подаване на документите: от 12.06.2014 г. до 26.06.2014 г.

От 16.06.2014 г. до 27.06.2014 г. в училището се провеждат консултации по приемните изпити.

Изпити по рисуване, специален предмет, скулптура или живопис - според избраната специалност, и учебно-творческа практика - 30.06.2014 до 02.07.2014 г., както са посочени по-долу

Успешно дипломиралите се ученици получават диплом за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация „Художник” или „Дизайнер” по съответната специалност и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ в страната.

Възпитаници на НГПИ – Трявна са завършили ВУЗ по изкуствата - НХА, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УСАГ – архитектура, СУ “Климен Охридски”, ВЛУ - София, ВПУ – Шумен. Ученици от НГПИ – Трявна са продължили обучението си и работят по специалността в Австрия, Германия, Южна Африка, Израел, САЩ, Канада, Испания.

Училището разполага с общежитие с централно отопление.

Рисуване - приемен изпит - 30.06.2014 г., 1.07.2014 г., 2.07.2014 г.

Виж специален предмет

Натюрморт с битови и геометрични предмети - за всички специалности.
Материал – черен, по избор на кандидата.
Формат на листа 35/50.
Време – 3 дни по 4 часа.

Главен специален предмет - приемен изпит 30.06.2014 г.

Виж специален предмет


■  За специалност художествена дърворезба – светлосянъчно изграждане на композиция с растителен елемент – 6 учебни часа.
■  За специалност интериорен дизайн – графично изграждане на композиция от подобни елементи – 6 учебни часа.
■  За специалност иконопис – цветно изграждане на композиция с геометрични елементи – 6 учебни часа.
Формат на листа 35/50.
Време – 6 учебни часа.

Скулптура - приемен изпит - 01.07.2014 г.

Виж специален предмет

Копие на стилизиран геометричен или растителен елемент – за специалност художествена дърворезба и интериорен дизайн.
Време – 6 учебни часа.

Живопис - приемен изпит - 01.07.2014 г.

Виж специален предмет

Цветен натюрморт – за специалността иконопис.
Време – 6 учебни часа.

Учебно-творческа практика - приемен изпит - 02.07.2014 г.

Виж специален предмет

Архитектурен пейзаж по натура – за всички специалности.
Време – 4 учебни часа.