Контакти

За всичко, което ви интересува и по всички въпроси, моля свържете се с нас.

Адрес:
НГПИ "Тревненска школа"
ул. Ангел Кънчев, 150
гр. Трявна 5350

Телефони:
Канцелария - 0677 62134;
Директор - 0677 62291;

e-mail:
artschooltryavna@unicsbg.net

Други онлайн ресурси:
http://ngpitrewnenskaskola.blogspot.com/