logo

Контакти

За всичко, което ви интересува и по всички въпроси, моля свържете се с нас.

Адрес:
НГПИ "Тревненска школа"
ул. Ангел Кънчев, 150
гр. Трявна 5350

Телефони:
Канцелария - 0677 62134;
Директор - 0677 62291;

Канцелария:
office@artschooltryavna.com

Счетоводство:
account@artschooltryavna.com

Банкова сметка:
ОББ АД
Банков код: UBBSBGSF
IBAN: BG06 UBBS 8002 3106 1875 00

Други онлайн ресурси:
http://ngpitrewnenskaskola.blogspot.com/