image

Да се създадат дигитални инструменти за придобиване на нови умения и практически знания, с помощта на които младите хора да станат посланици на промяната в спестяването на ресурси и намаляването на отпадъци чрез повторна употреба и ъпсайклинг. Резултати:

• Дигитална платформа ScaleUPcycling

• Дигитална пътна карта към екосистема за повторна употреба и ъпсайклинг

• Умения за изграждане на общности чрез ъпсайклинг


Координатор: Anaptyxiaki Etaireia Lefkosias (ANEL) LTD (Кипър)

Страни партньори: България, Испания, Словения и Унгария


image