logo

Проекти и изложби

Изложби, арт-проекти и уъркшопи

image


04 - 20.05.1995 изложба на училищата по изкуствата от Трявна иТроян в гал. „PLSP” гр. Закопане –Полша

През учебната 2005/2006 г. училището Участва в „Импресия 2006”– Пловдив.

2006 училището организира изложба в Музея на образованието гр Пловдив.

image

Изложба дърворезба “НОВО ПОКОЛЕНИЕ”, възпитаници на НГПИ “Тревненска школа” и НХА специалност Резба в гал. “Гъбенски” Фонд 13 века България, к-с Калинчева къща, Трявна

image

24.03.2010 Народно Читалище „Братство” гр. Павликени - изложба с творби на НГПИ “Тревненска школа”.

02.03.2011 бе открита представителна изложба на училището посветена на националния празник на република България 03 март в Парк-хотел „Панорама” гр. Трявна.

Март 2011 - учатие на международния симпозиум в Белград на проекти на ученичките: Галина Динева - 11 клас - специалност „Интериорен дизайн”, Моника Минкова -11 кл специалност „Интериорен дизайн” и майстор Райчо Митев

18 април 2011 Изложба с творби на студенти от православен богословски факултет към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” в новата зала за презентации в НГПИ „Тревненска школа”.

20 април 2011 Представителна колекция бе експонирана в Изложбени зали „Рафаел Михайлов” гр В. Търново

06 Май 2011(Гергьовден) в галерия „Сантино”гр. Трявна изложба - Бивши и настоящи преподаватели на НГПИ „Тревненска школа”

09 Май 2011 Четирите гимназии – Трявна, Троян, Сливен и Смолян експонираха свои произведения на приложните изкуства в панаирана занаятите в Орешака

24 Май 2011 Участие в представителна изложба на българско изкуство в гр. Патра - Гърция

30 Май 2011 участие в Националния младежки конкурс за изящни и приложни изкуства – НДК София, където награди и стипендии получиха:
- Галина Динева - 11 кл специалност „Интериорен дизайн”- първа награда
- Миленко Стойчев - 10 кл специалност „Интериорен дизайн”-трета награда
- Янко Петков - 11 кл специалност „Иконопис” - трета награда
Тримата ученика получиха и еднократно финансово подпомагане по същата програма.

21 септември 2011 Изложба на дипломни работи в „Калинчева къща” – Трявна

26 септември 2011 Изложба в Народно читалище – Габрово

октомври 2011 Презентация на проект „Водна кула” чрез видеоарт и инсталации в пространствата на училището - изкуствовед Ния Пушкарова

3 ноември 2011 Първа самостоятелна изложба на ученичката Галина Динева във фоаетата на НГПИ „Тревненска школа” – Трявна

24 ноември 2011 Първа самостоятелна изложба на ученика Димитър Иванов във фоаетата на НГПИ „Тревненска школа” – Трявна

12 януари 2012 Съвместна изложба на Здравко Бенев, Валентин Нанков, Петър Ангелов

26 януари 2012 Самостоятелна изложба на Миника Милкова – Компютърна графика

9 февруари 2012 Самостоятелна изложба на Севинч Мехмедова – живопис и колаж

8 март 2012 Самостоятелна изложба на Михаела Христова

8 март 2012 Изложба „Образ и подобие” – дигитална фотография

март 2012 Международен симпозиум в Белград - участие със свои проекти учениците: Миленко Стойчев - 11 клас - специалност „Интериорен дизайн”, Кристиян -11 кл специалност „Интериорен дизайн” и майстор Райчо Митев, където Миленко Стойчев спечели 2-ра награда на журито и 1-ва награда на публиката.

20 април 2012 Изложба „Моето време, моето място” – галерия „Тотю Гъбенски” – Трявна

30 Май 2011 Участие в Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства – София, където награди и стипендии получиха:
- Венцислав Пейков - 11 кл специалност „Дърворезба”- първа награда
- Миленко Стойчев - 11 кл специалност „Интериорен дизайн”- втора награда
- Калоян Минчев - 9 кл специалност „Дърворезба”- трета награда
- Рени Борисова - 11 кл специалност „Иконопис” - втора награда

Петимата ученика получиха и еднократно финансово подпомагане по същата програма - участие от 21 до 25 август в уъркшоп Съвременна скулптура, лендарт и инсталационни форми в рамките на Международен симпозиум „Форма 2012” гр. Трявна.

16.08.2012 - 25.08.2012 МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ФОРМА - 2012” гр.Трявна в творческата база на Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа” Организатори на симпозиума - НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна и НДФ „13 века България”. Участват: Проф. Греди Асса, Доцент Цветан Колев, Димитър Грозданов, Ния Пушкарова, Соня Димовска – Македония, Бисерка Петрова, Трифон Калфов, Ангел Ангелов, Иван Ушев, Орфей Миндов, Румен Димитров, Ненчо Ненчев и Пламен Пенев

12.08.2012 - 17.08.2012 НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна. Уъркшоп СЪВРЕМЕННА СКУЛПТУРА,ЛЕНДАРТ И ИНСТАЛАЦИОННИ ФОРМИ с участието на 6 ученика от училищата по изкуствата към Министерство на Културата , избрани сред стипендиантите в Национален младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн. Организатори бяха; Център за неформално образование и културна дейност – Алос в партньорство с НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна, НДФ „13 века България”и с финансовата подкрепата на:Министерство на културата по програма „Мерки за закрила на деца с изявени дарби“

5 септември 2012 Изложба на дипломанти на НГПИ "Тревненска школа"випуск 2012 в Галерия Казаков – Трявна

12 декември 2012 Изложба на дипломанти на НГПИ "Тревненска школа"випуск 2012 в Галерия "Христо Цокев" – Габрово

02 - 09 март 2013 Международния симпозиум в Белград: участие със свои проекти: Кристина Тихолова - 11 клас - специалност „Интериорен дизайн”, Марина Бундева-11 клас специалност „Интериорен дизайн” и Ванина Табакова-11 клас - специалност „Интериорен дизайн“ и майстор Райчо Митев

02 - 09 март 2013 Самостоятелна изложба от рисунки в ателието по рисуване на НГПИ Тревненска школа озаглавена „ Пикасо и Аз“ – Николета Тодорова - 9 клас

16 април 2013 Панорама на средните училища в Галерия "Христо Цокев" – Габрово

26 април 2013 Изложба на дипломанти на НГПИ "Тревненска школа"випуск 2012 в изложбени зали " Рафаел Михайлов" гр, В. Търново

ПРОЕКТИ

1993 и 1995 Съвместно с Община Трявна организира провеждането на Международен пленер по дървопластика „Облог в Трявна”. Осигурява чрез клуб “Отворено общество” дневни пари за участниците, място за работа и награда за носителя на “червения пояс”.

Цел: Възобновяване на прекъснатия пленер по дървопластика “Облог в Трявна”.

1996 г. – Инициатор и учредител съвместно с директорите на СХУ – Трявна, Троян, Сливен и Смолян на Асоциация “Луди млади”.

1997 г. – Участие на Асоциация “Луди млади” към фондация “Отворено общество” с проект “Съхранение и развитие на българските национални традиции и култура”.
- Провеждане на ученически пленер в с. Орешак за 20 ученика и 4 преподаватели от училищата в Трявна, Троян, Сливен и Смолян. Куратор на пленера – Димитър Грозданов от СБХ.
Цел: Създаване на творческа нагласа за самостоятелна работа на учениците от художествените училища. Осигурени 1000 $ за пътни, храна, спане и материали за участниците.

1999 г. – Проект по програма “ФАР” към Европейския съюз “Българските национални традиции и култура в процеса на евроинтеграция” – 1800 $
- Провеждане на международен младежки пленер “Форма 99” с участието на ученици от СХУ за ПИ – Трявна, Троян, Сливен и Смолян – 20 ученика и 4 преподаватели.
- Отпечатване на рекламни материали за СХУ за ПИ – Трявна, Троян, Сливен и Смолян и обложка за асоциация “Луди млади”.
- Организиране изложба от пленера в галерия “Съни арт” – София.

2002 г. – Проект към Министерство на околната среда и водите – “Почистване на река Тревненска” – 1500 лв. Съвместно с Община Трявна се почисти долното течение на река Тревненска и засадиха нови дръвчета.
Цел: Създаване на екологични навици за съхранение и опазване на природата.

2003 г. – Участие на СХУ за ПИ – Трявна в проект на Община Трявна при изработване на дървени табелки а 5 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци.

2005 г. – Проект по програма “ФАР” към Европейския съюз BG 02.0202 – 18 “Обучение през целия живот”. Алтернативни методи за професионална квалификация и обучение за безработни до 29 години. - 30000 евро.
Цел: Обучение на безработни младежи до 29 г. по специалности “Дърводелец”, “Мебелист”, “Тапицер” – І степен професионална квалификация, срок на обучение – 3 месеца.
На обучаемите се заплаща 50 евро на месец и осигурява работно облекло.
Фирма партньор - ООД “Джорджиана” – Трявна.

2006 г. Хонами Тани - японски доброволец от JICA преподава компютърно проектиране.

2008 г. През м. октомври 2008 г. беше пуснато в екплоатация общежитие за 50 ученика финансирано от Министерство на културата

2009 г. Проект на Филипс-България за осветление на изложбената зала

2008/2009 г. ученици от училището взеха участие в Националния конкурс „Модерен ли си или пушиш” в ДХС Габрово и в Националния младежки конкурс за изящни и приложни изкуства – София.

2011 г. Проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства”, финансиран по програма „Дебюти” на Министерство на културата. Проведен със съдействието на Асоциация „Изкуство в действие” и преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” и гост лектори от НХА „Николай Павлович” – София. - 2000 лв.

2011 г. По проект „Бедствия аварии и катастрофи” бе ремонтиран английски двор, отводни води и асвалтиране на вътрешен двор на училището, част от покрив и улуци на северозападното крило, както и коридора на 3 етаж и трите класни стаи

2012-2014 г. Проект „Енергиина ефективност”към МФ Козлодуй на МИЕ – 440 000 лв.
- сменена дограмата на североизточното крило на училището;
- санирано е същото крило;
- подменени са осветлението, ключовете и контактите на цялото училище;
- монтирани са нови котли на твърдо гориво за парното;
- топлоизолация на покрива на централното и североизточното крило на училището;
- монтирани са слънчеви 4 бр. колектори и бойлер, които да обезпечат топлата вода в общежитието.

2013 г. В партньорство с Център за неформално образование и културна дейност АЛОС бе реализиран роект „Паралелни стъпки, паралелни пространства”, финансиран от фондация „Америка за България”.

2013 г. Проект „Достъпна архитектурна среда” към МОН се отремонтираха тоалетните на 1-ви и 2ри етаж.

2013 г. Проект към фондация „Америка за България” - 165000,09 лв.включващ:
- ремонт на работилниците на 1-ви етаж,
- закупена е суспермодерна CNC машина „Визион”със лазарен скенер и гравир с оригинален софтуер и фрезери за гравиране,
- мотокар, ученически столове и маси, дървен материал и букови ламелни плоскости.

2014 г. Отпуснати от МК капиталови разходи за основен ремонт на покрив - 50 000 лв

2014 г. Проект към ПУДООС( Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) – „Ателие на открито” С френската игра „Петанка“. за 4 940 лв.

2014 г. Проект „Модернизация на материалната база в училище” модул „Подобряване на училищната среда” към МОН за изготвяне на технически паспорт с конструктивно обследване, енергийно обследване и сертификат за енергийна ефективност на сгради от трета категория по ЗУТ

2015 г. Проект на доброволци от училището„Творчески ателиета в „НГПИ Тревненска школа“ и пролетен карнавал, финансиран от ИМКА Габрово

2014 г. Проект Достъпна архитектурна среда към МОН за изграждане на рампа при НГПИ „Тревненска школа“ и доставка на устройство за изкачване на стълби за инвалиди за 24 069.55 лв.