logo

Преподавателски екип в НГПИ Тревненска школа

Орфей Миндов

image

Завършил НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Дърворезба", през 1985 г.
Завършил ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - специалност "Скулптура", през 1992 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1994 г.
Директор на НГПИ "Тревненска школа" от 2010 г.

Георги Гочев

image

Завършил НГПИД "Дечко Узунов" - Казанлък - специалност "Живопис", през 1975 г.
Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Живопис", през 1983 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1988 г.

Д-р Добрин Атанасов

image

Завършил НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Дърворезба", през 1997 г.
Завършил Софийски университет "Св.Климент Охридски" - специалност "Педагогика на изобразителното изкуство", през 2002 г.
Докторска дисертация на тема "Методическа система за образование по изкуство чрез уъркшоп" в Софийски университет "Св.Климент Охридски" , през 2010 г.
Преподавател в Софийски университет "Св.Климент Охридски" катедра "Визуални изкуства" от 2003 г.
Преподавател в НГПИ "Тревненска школа" от 2013 г.

Ненчо Ненчев

image

Завършил НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Дърворезба", през 1974 г.
Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Дърворезба", през 1985 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1985 г.

Димитър Димитров

image

Завършил НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Дърворезба", през 1982 г.
Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Дърворезба", през 1989 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1989 г.

Емил Горанов

image

Завършил НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Дърворезба", през 1983 г.
Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Дърворезба", през 1990 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1990 г.

Кристиян Димитров

image

Завършил НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Дърворезба", през 2013 г.
Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Дърворезба", бакалавър през 2017 г. и магистър през 2019 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2020 г.

Галина Динева

image
Завършила НГПИ "Тревненска школа"
Завършила Национална Художествена Академия специалност - "Интериор и екстериор" през 2016г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2016 г

Доц.Цветан Колев

image
Завършил Московски текстилен институт Доцент в специалност Живопис във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Заместник-директор и преподавател в Средното специално художествено училище по приложни изкуства гр.Трявна от 1976 до 1992 г. Преподава отново в НГПИ "Тревненска школа" от 2015 г.

Никифор Апостолов

image
Завършил НГПИ "Тревненска школа"
Завършил Национална Художествена Академия магистър - "Художествено пространствено оформление"
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2018 г.

Деян Боев

image
Завършил НГПИ "Тревненска школа"
Завършил ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" магистър "Скулптура"
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2018 г.

Десислава Гетова

image


Завършил ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" през 2001 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2016г.

Гергана Петкова

image


Завършил ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" специалност "Църковни изкуства" магистър "Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство"
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2019г.

Георги Димитров

image

Завършил НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Дърворезба", през 1981 г.
Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Дърворезба", през 1988 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2011 г.

Преподава: Интериорен дизайн

Д-р Венелин Бараков

image

Завършил СОУ "Петко Рачов Славейков" Трявна
Завършил ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - специалност "История и археология", през 1999 г. Доктор по археология.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2015 г.

Радка Радева

image

Завършила специалност "Математика и информатика" във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Преподава в
НГПИ "Тревненска школа" от 2018 г.

Веселин Василев

image

Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захари Стоянов“ – Сливен през 1990 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2015 г.

Бивши преподаватели в НГПИ Тревненска школа

Дянко Колев

image

Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Стенопис", през 1976 г.
Преподавал в НГПИ "Тревненска школа" от 1977 г.
Директор на НГПИ "Тревненска школа" от 1990 до 2010 г.

1946 - 2013

Цветелина Максимова

image

Завършила НГПИ "Св. Лука" - специалност "Текстил", през 1985 г.
Завършила ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - специалност "Живопис", през 1991 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2006 г.Бисерка Петрова

image

Завършила НГПИ "Тревненска школа" - специалност "Вътрешна архитектура", през 1982 г.
Завършила ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - специалност "Графика", през 1987 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1988 г.

Иван Христов - Грога

image

Завършил ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - специалност "Плакат", през 1969 г.
От 1980 до 2006г. работи като преподавател в НГПИ "Тревненска школа"- гр. Трявна

Иван Донков

image

Завършил ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - специалност "Живопис"
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" .

1943 - 2008

Уляна Цанева

image

Завършила НГПИ "Св. Лука" през 1971 г.
Завършила Московски ВХПУ им.Строганова - специалност "Пространствено оформление", през 1976 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1976 до 2016 г.
Георги Каралиев

image

Завършил НГИИ "Илия Петров" през 1971 г.
Завършил Национална Художествена Академия - специалност "Стенопис", през 1978 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1979 до 2016 г.


Илия Петков

image

Завършил ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - специалност "Скулптура", през 1979 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 1980 г.

Стефан Петков

image

Завършил Национална художествена академия “Николай Павлович” град София - специалност “живопис”, през 1974 г.
Преподава в НГПИ "Тревненска школа" от 2013 г.